Šta je jednom takmičaru neophodno od opreme za trening?

Oprema plivača

Preporučujemo roditeljima da blagovremeno opreme svoju decu kako bi po ulasku u pionire (dečaci postaju pioniri u 11. godini a devojčice u 10. godini) imali sve što im je neophodno za kvalitetan trening.

Svaki plivač u svom rancu bi trebao da ima sledeće delove opreme:

– peraja (kratka plivačka)

 par lopatica (prilagodjenih šaci plivača (1-1,5cm preko vrhova prstiju))

– disaljku

– dodatna oprema po preporuci trenera u zavisnosti od potreba pojedinaca